Bijeenkomst “Bijbelvertalingen”

Op dinsdagavond 1 maart kwam onze RKJ weer bij elkaar voor de maandelijkse bijeenkomst. Deze keer ging het over Bijbelvertalingen en de avond weer geleid door onze eigen pastoor Tjeerd. De avond begon met een overheerlijke pastasalade gemaakt door Silvia en Giliam. Net als bij de vorige bijeenkomst waren er weer een aantal nieuwe gezichten. Goed om te zien dat onze groep nog steeds groeit!

Na de maaltijd begon het inhoudelijke deel. Pastoor Tjeerd vertelde ons eerst iets meer over het fenomeen Bijbelvertaling, waarbij de woorden begrip en grondtekst belangrijk waren. Vervolgens las pastoor Tjeerd het verhaal over de Verloren Zoon vanuit twee Bijbels, zodat we duidelijk een verschil hoorden in de verschillende vertalingen. Na de pauze gingen we in groepjes uiteen om vragen te beantwoorden over de Bijbeltekst. Deze vragen gingen vooral over de diepere betekenis en de boodschap achter het verhaal van de Verloren Zoon. Daar hebben we aan het eind van de avond met z’n allen verder over gesproken, want een heel interessant gesprek opleverde, waarin de werkelijke betekenis van dit Bijbelverhaal steeds meer duidelijk werd.

De bijeenkomst werd zoals vertrouwd afgesloten met een kort gebed, begeleid door liederen uit Taizé.