Bijeenkomst “Rangen & Standen”

Dinsdag 6 september was het eindelijk weer tijd voor een mooi avondje bij Rkj Solo Dios!

Voor het serieuze deel van de avond begon, hebben we met zijn allen gezellig gegeten. Door Martijn (en een paar kokshulpjes) was er heerlijk gekookt en de lekkere pasta werd goed ontvangen. Naast oude bekende rkj-leden waren er ook zeven andere jongeren die zich voor deze avond bij ons aansloten. We hopen ze natuurlijk vaker terug te zien!

De avond werd ingeleid door Bisschop Van den Hende en had als thema: ‘Opbouw en structuur van de kerk’. Aan de hand van verschillende Bijbelteksten, een stukje geschiedenis, voorbeelden en discussies in kleine groepjes werd dit onderwerp behandeld.

Zoals altijd werd de avond officieel afgesloten met zang en gebed in een (hele) grote kring. Onofficieel werd er natuurlijk weer afgesloten met wat drankjes in de ruimte boven!