Bijeenkomst “Het Zonnelied”

Voor deze avond was Franciscaans minderbroeder Fer van der Reijken te gast als spreker over “Het Zonnelied” geschreven door de Heilige Franciscus van Assisi.

Onder leiding van broeder Fer openden we deze keer met een gezongen in plaats van gesproken gebed in naleving van kerkvader Augustinus, die ooit heeft gezegd ‘zingen is twee keer bidden’. Want, zo lichtte broeder Fer toe, doordat tekstverwerking door de linkerhelft van het brein verzorgd wordt en muzikaliteit door de rechterhelft, is het brein in volledige harmonie wanneer je zingt met volle tekstbeleving.

Het Zonnelied

Na de maaltijd werd het vervolg van de avond aangevat door het ontsteken van een kaars en gebed om verlichting over de avond.

Het zonnelied is geschreven door de Heilige Franciscus aan het einde van zijn leven, toen hij heel ziek was. In een droom kwam tot hem de geruststelling dat alles goed kwam, wat hem inspireerde tot het schrijven van het zonnelied.

Bij het gezamenlijk lezen van het Zonnelied vielen er een aantal dingen op. Zo is de tekst zeer positief, alleen de mooie aspecten worden benoemd. Hiernaast is er een verpersoonlijking van de elementen zichtbaar, alles wordt gezien als broeder en zuster, zoals broeder zon en zuster maan. Ook worden dieren niet genoemd in het Zonnelied, ondanks dat dierendag op de feestdag van de Heilige Franciscus valt (4 oktober).
Hiernaast viel het ook op dat Jezus niet genoemd wordt, maar, zo vertelde broeder Fer, Jezus zit wel verborgen in de tekst. Zo bestaat het zonnelied uit 33 verzen (de leeftijd die Jezus had toen hij stierf aan het kruis). En is het kruis te vinden in de tekst, door vanaf linksboven het woord ‘Allerhoogste’ te koppelen aan het woord ‘nederigheid’ rechtsonder, alsook, rechtsboven ‘Heer’ met linksonder ‘dienen’. Op deze manier herkennen we God die carrière maakt omlaag, zoals ook in het evangelie van Johannes wordt beschreven.

‘Als God gave is, moeten wij weergave zijn’

In Franciscus’ beschouwing gaat de wereld ten onder aan drie zuchten. Hij zette deze om in positiviteit door de keerzijde op te zoeken:

Hebzucht armoede, teruggeven
Heerszucht dienen
Eerzucht lof/roem aan de Heer

Ecologische Voetafdruk

Na de introductie zijn we aan de slag gegaan met een opdracht over de ecologische voetafdruk, een reflectie op ons eigen leven.
Met een groene voet voor de goede dingen (kort douchen, geen vlees eten), en een rode voet voor de slechte(re) dingen (veel de verwarming aan hebben, veel auto rijden). Na wat punten van een aantal jongeren besproken te hebben werden er ideeën aangedragen om voortaan de groene voet verder te kunnen vullen, zoals niet met de kraan open tanden poetsen of afwassen, zo veel mogelijk isolatie in een huis aanbrengen, zonnepanelen (wanneer mogelijk), af en toe een dag geen vlees eten en afvalscheiding.

Veel van de jongeren gaven na afloop de reactie dat dit als een confronterende maar goede opdracht werd ervaren.