Bijeenkomst “De Apocalyps”

Het was weer tijd voor de jaarlijkse Bijbelavond! Deze keer in het teken van het boek Apocalyps, ofwel de Openbaring van Johannes, het laatste boek van de Bijbel.
Te gast vanavond was pastoor Gouw, exegeet (schriftverklaarder) van het Nieuwe Testament.

De Bijbel

Het christendom is een rechtlijnige religie, er komt een einde aan. Wel is het zo dat na dat einde een nieuw begin op ons wacht, een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het boek Acpocalyps vertelt over dat einde.

Apocalyptiek is al eerder in de Bijbel te lezen in de profeet Daniël en in het Evangelie (de woorden van Jezus). Het wordt dan meestal beschreven door middel van een visioen en wat dat visioen dan betekent. Het komt eigenlijk wanneer men het idee kreeg dat het einde van de tijdens wel eens heel nabij zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld wanneer er verschrikkingen waren. Zo’n verschrikking kon een natuurramp zijn, maar ook menselijk geweld was een optie.

Er wordt op 2 manieren over onheil gesproken:

  1. Profetisme beschrijft onheil ter waarschuwing, met als doel bekering. Het geweld zou zijn afgewend wanneer met zich bekeerd.
  2. Apocalyptiek beschrijft onheil wat niet meer af te wenden is. Wat men ook zal doen, dit onheil gaat gebeuren.

Apocalyptiek

Het is erg, het wordt erger en zal daarna nog erger worden.

De apocalyps kenmerkt zich een beetje door toenemend onheil, die zich in periodes aandienen. Maar, ondanks het toenemende onheil, tast het Gods macht niet aan.

Ondanks dat het wat gek klinkt, heeft de apocalyps een doel, namelijk troost.

  • De beschrijving van ellende, maakt duidelijk dat de ellende er zo moet zijn.
  • Door de toename van de hevigheid van de ellende, is men voorbereid op ellende die gaat komen.
  • Ondanks al het onheil, zal God alle controle houden.

De apocalyps beschrijft alleen de strijd en niet de nieuwe schepping. Het roept op om stand te houden.

Alle onheil die genoemd wordt, wordt ingeleid met een machtig figuur die alles in de hand heeft. Eigenlijk is de apocalyps het science fiction boek van de Bijbel, met veel symboliek.

De zeven gemeenten van klein Azië

Een gek ding aan het boek apocalyps is te vinden in de eerste 3 hoofdstukken. Deze beschrijven namelijk de 7 brieven gericht aan 7 kerkgemeenten in klein Azië. Het meest opvallende aan die brieven en kerkgemeenten is, dat er vanaf hoofdstuk 4, niets meer over te lezen is in het gehele boek apocalyps. Het is dan ook niet bekend waarom precies déze 7 kerkgemeenten zijn uitgekozen.

De opbouw van alle brieven is ongeveer dezelfde:

  • Er wordt een introductie gegeven van de schrijver.
  • De plaatselijke situatie is bekend bij de schrijver, wat duidelijk gemaakt wordt door het noemen van een aantal voorbeelden. Meestal negatief en positief, maar in sommige gevallen ook één van beide.
  • De brief eindigt met een oproep.

Ondanks dat in de apocalyps bekering niet meer genoemd wordt, bevindt zich in de brieven wel een oproep tot bekering. Dit omdat het op kleine schaal is, de gemeenschap is niet wat zij zou moeten zijn.

En jij?

En jij? Ben jij voorbereid op het einde der tijden?