Bijeenkomst “Deelnemen aan de wereldkerk”

Nieuw aangesteld jongerenwerkster van het bisdom Rotterdam, Desiree Buhler, kwam langs om ons te vertellen over de wereldkerk die de katholieke kerk is. En hoe dat te zien is bij onder andere de wereldjongerendagen.

WJD 2019 Panama

Uiteraard kunnen we het niet over de WJD hebben zonder eerst een klein promo praatje. Omdat de WJD deze keer in januari zullen plaatsvinden in plaats van in de zomervakantie (door het regenseizoen in juli/augustus), zal er deze keer een grotere focus zijn op de young professionals. Uiteraard kunnen mensen die nog studeren ook gewoon mee!

Voor de WJD in 2019 heeft de VNB alle bisdommen de handen in één laten slaan, waardoor er 1 programma komt vanuit alle bisdommen. De deelgroepen worden vervolgens ingedeeld door middel van verschillende streams, waardoor je bij elkaar geplaatst wordt op basis van interesse in plaats van leeftijd/woonplaats. Elke stream zal catechese krijgen door iemand uit het vakgebbied, iemand die dus zelf weet hoe het in het vakgebied gebeurt en wat daar gebruikelijk is.

Door de beschikbaarheid van de vliegtuigstoelen zijn er 4 verschillende reizen samengesteld. Ook wordt er weer een thuisblijvers weekend georganiseerd, hiervoor komt de aanmelding en de info nog beschikbaar. Wel is al bekend dat deze in Ameland zal zijn!

Meer info over de WJD of over het thuisblijvers weekend vindt je op de website!

WJD Thema

Het thema is deze keer: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar Uw Woord.” Paus Franciscus heeft ervoor gekozen om Maria meer centraal te zetten tijdens deze editie van de WJD.
Wanneer je kijkt naar het tweede gedeelte van deze zin, mij geschiedde naar Uw Woord, is daar al veel uit te halen. Hier spreekt een volledig Gods vertrouwen uit, een volledige overgave. Maar hoe herken je Hem? Hoe versta je Zijn Woord? Juist nu leven we in een heel individualistische maatschappij, waardoor het moeilijk lijkt om je volledig over te geven aan iemand. Dus als het erop aan komt, kan jij het dan? Eigenlijk kan je je pas volledig aan God overgeven als je dit, door vallen en opstaan, hebt geleerd.

Volgens Paus Franciscus is Maria een mooi rolmodel voor de jongeren. Zij kunnen een hoop van haar leren.

  • Ze had volledige gehoorzaamheid aan God
  • Ze luisterde aandachtig naar Zijn wil
  • Maria dacht na over dat wat ze niet begreep, en stelde daar vragen over
  • Ze bewaarde het Woord van God in haar hart
  • Ze gaf zich, zonder reserve, over aan Zijn wil

Toepassing

Maar hoe ga je met dit soort dingen om in je studie of werk? Door de 10 geboden en de (geestelijk) werken van barmhartigheid als toetsingsmethode te gebruiken, bespraken we in groepen hoe wij mee om gaan in ons dagelijks leven. Het zijn niet alleen een paar leuk opgestelde regels, maar ook mooie richtlijnen om je leven vorm mee te geven.
Maar doe je wat je doet vanuit christelijk oogpunt of toch vanuit vaste normen en waarden? Doe je iets voor jezelf of doe je het voor je naasten? Hoe beoordeel jij jouw leven? Hoe kan jij je beter opstellen voor Gods Woord? Kan jij geschiedde naar Zijn Wil?