Bijeenkomst “Oecumene”

Een bijeenkomst met het thema ‘oecumene’ kan alle kanten op gaan. Voor deze avond hebben we gekozen om in gesprek te gaan met een oecumenisch echtpaar uit de parochie. Hoe gaan zij om met de verschillen in hun geloof? En hoe geven zij hun gezin daar richting mee?

Voor we begonnen aan het serieuze deel van de avond, hebben we eerst nog even wat tijd vrij gemaakt om de verjaardag van Pastoor Tjeerd te vieren. Met vlaggetjes, hoedjes en taart!

Rooms Katholiek vs. Protestant

Voor we los mochten gaan met onze gasten, heeft pastoor Tjeerd nog een kleine inleiding gehouden over een paar van de grote verschillen tussen Rooms Katholieken en Protestanten.

Maria (en andere Heiligen)

Een van de bekendste verschillen die we kunnen noemen is toch wel de rol van Maria en andere Heiligen. Beide partijen zijn het er over eens dat Maria de moeder van God is. Maar voor de protestanten houdt het daar dan wel een beetje bij op.

Voor katholieken hebben alle heiligen, waaronder Maria, nog een soort extra functie. We vragen ze om hun gebed, en om met ons te bidden. Het is dus geen bidden tot, maar vragen om te bidden mét.

Eucharistie / Avondmaal

In de Rooms Katholieke Kerk wordt de Eucharistie, waar kan, dagelijks gevierd. Voor de protestanten is het avondmaal iets wat minder vaak gevierd wordt. Ook de manier waarop het gevierd wordt en welke betekenis er aan gegeven wordt verschilt.

Zo zien de protestanten wel dat God aanwezig is bij het avondmaal, maar dan Zijn Geest. Terwijl de katholieken de eucharistie als Christus’ werkelijke aanwezigheid in het sacrament. Hij is fysiek en blijvend aanwezig.

De Paus

Als laatste van de grote verschillen waar we over gesproken hebben was de Paus. 

Voor Katholieken is de Paus de opvolger van apostel Petrus, en daarmee de rots van de Kerk. Voor protestanten heeft de Paus geen toegevoegde waarde of macht.

Thema’s

Om het gesprek met onze gasten wat meer richting te kunnen geven, zijn we eerst in kleine groepjes uiteen gegaan om een bepaald thema te bespreken en de vragen over verschillen of overeenkomsten die het thema oproept. We hadden vijf thema’s om mee aan de slag te gaan:

  1. Godsbeeld vs. mensbeeld
  2. Eucharistie vs. avondmaal
  3. Belijdenis vs. Vormsel
  4. Opvoeding
  5. (Sarament van) het Huwelijk

Na de losse deelgroep gesprekken hebben we alle onderwerpen en vragen met onze gastsprekers besproken. We hebben het uitgebreid gehad over bepaalde keuzes die zij hebben gemaakt, en of het nog veranderingen heeft gebracht voor hun eigen geloofsbeleving.