Bijeenkomst “Seksualiteit”

Het nieuwe jaar is begonnen. En uiteraard gaan we ook in 2018 gewoon door met de Solo Dios bijeenkomsten. We beginnen het jaar goed, met het thema “seksualiteit”, want wat zegt de katholieke kerk hier nu over.

Stellingen

Deze avond was niet bedoeld om een lezing te krijgen van onze gastsprekers maar juist om samen na te denken over de betekenis van seksualiteit in ons dagelijks leven en meer inzicht te krijgen in de visie van de Katholieke Kerk op seksualiteit, zoals verwoord door paus Johannes Paulus II in “Theologie van het Lichaam”.

Een deel van de aspecten van het thema zijn behandeld aan de hand van verschillende stellingen die aan de muur hingen. Iedereen kon hier een post-it op plakken wanneer zij het eens, dan wel oneens, waren met de stelling. Waarbij alle heren een blauwe post-it hadden en alle dames een oranje.

Stelling 1: Mannen en vrouwen zijn gelijk.
Man en vrouw zijn gelijkwaardig in hun rechten en plichten, maar daarmee niet gelijk aan elkaar. Er is een wezenlijk verschil door bijvoorbeeld de hormoonhuishouding. Zo zijn er ook in de geneeskunde echte verschillen en werken bepaalde medicijnen bijvoorbeeld wel bij mannen maar niet bij vrouwen.

In Genesis vinden we hier ook een uitleg van. Zo is de mens geschapen al het beeld van God (Gen 1, 26) wat hen gelijkwaardig maakt. Maar ook zijn zij expliciet mannelijk en vrouwelijk geschapen (Gen 1, 27), wat juist duidt op een verschil tussen de twee, samen zijn zij geschapen naar God’s beeld.

Stelling 2: Volgens de Katholieke Kerk mag je geen seks voor het huwelijk hebben en moet je veel kinderen krijgen.
Het is een beetje de stereotypering van de Katholieke Kerk. Seks mag pas na het huwelijk en grote gezinnen zijn de standaard.

De catechismus leert ons inderdaad dat seksualiteit iets is voor na het huwelijk, en dat kinderen het grootste geschenk zijn. Voor de kerk is seksualiteit één-wording (geslachtsgemeenschap). Het is dus niet uit den boze om elkaar, ook lichamelijk, goed te leren kennen.
In de huwelijksgelofte in de Katholieke Kerk worden kinderen ook expliciet genoemd. “Bent u bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn Kerk op te voeden?”

Het kerkelijk huwelijk bestaat dan ook uit twee doelen:

  1. Elkaar gelukkig maken
  2. Kinderen krijgen

Wanneer het echtpaar dus geen kinderwens heeft is een kerkelijk huwelijk dus eigenlijk geen optie. In geval van ongewenst kinderloos zijn is dit uiteraard niet zo. De waarde wordt gehecht aan open staan voor het mogen ontvangen van kinderen. Op de eerste plaats gaat het altijd om elkaar gelukkig maken.

Deze leer is er niet voor niets, maar we hebben ook ons eigen leven. Het is dus een mooi ideaal en wijsheid om mee te nemen. Het is voornamelijk belangrijk om de Heer mee te nemen op je pad. Het is een beetje jouw idealen vs vrienden van Jezus worden.

Stelling 3: Samenwonen is een goede manier om elkaar beter te leren kennen voordat je gaat trouwen.
Voor deze stelling is iedereen het redelijk met elkaar eens. Samenwonen, voordat je gaat trouwen, is een mooie volgende stap in een relatie. Uiteraard is het geen must, maar wel een manier om samen verder te gaan. En zeker niet om te kijken of de relatie eigenlijk wel werkt of niet. Het wordt door iedereen gezien als een weloverwogen stap in de richting om je leven samen te delen.
Het gaat er om dat je, vanuit je innerlijke vrijheid, je kan binden aan de ander. Precies dat wat er voorafgaand aan de trouwgelofte ook gevraagd wordt: “Bent u uit vrije wil en met de volle instemming van uw hart hierheen gekomen om met elkaar te trouwen?”

Stelling 4: Waarom zou je nog trouwen? 1/3 van de huwelijken loopt toch stuk.
Er zijn best wat huwelijken die stuk lopen, dit geldt ook voor de kerkelijke huwelijken. Daarnaast zijn er ook nog stellen die besluiten om helemaal niet te trouwen. Voor mensen lijkt trouwen meer een werkwoord in plaats van een mooi verbond. Waarom zou je dan toch de keuze maken om te gaan trouwen?

Een huwelijk ga je, naast met je partner, ook aan met God. Je nodigt Hem uit in je relatie (dit kan trouwens ook al voor het huwelijk). In de kerk mag je bij/tegenover Hem je relatie met elkaar bevestigen en God’s zegen vragen erover. De huwelijksgeloften herinneren je eraan dat een huwelijk is in goede én in slechte tijden.
In het Evangelie van Johannes kunnen we lezen ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld’ (Joh 28, 20). God is trouw en altijd liefhebbend, jij en je partner zijn enkel mens. Altijd liefhebben is dan nog wel eens moeilijk. Maar in je huwelijk helpt God om trouw te zijn aan elkaar.

Stelling 5: Met zelfbevrediging doe je niemand kwaad.
In theorie zou je zeggen van niet. Maar als je in een (seksueel actieve) relatie zit, kan je heel goed je partner kwaad doen met zelfbevrediging. Je zou je namelijk totaal moeten kunnen geven in een relatie.
Toch is het, ook in een relatie, niet gelijk iets slecht. Het is namelijk ook goed om jouw eigen lichaam te ontdekken. Wel is het dan belangrijk om alles open met elkaar te kunnen bespreken.

Wanneer de koppeling gemaakt wordt met pornografie, is er de kans dat het tot een verslaving kan leiden. Ook kan er een objectivering ontstaan, de beelden kunnen blijven hangen wanneer je met je partner bent. In plaats van geven wordt het nemen. Jij wordt het centrum van de wereld. Hier schuilen dus zeker wat gevaren in.

Zoals hierboven beschreven is het het belangrijkst om de ander gelukkig te maken. En ben je in relatie met God. Daar zou dus al jouw focus op moeten liggen.

Stelling 6: Natuurlijke geboorteregeling is ouderwets en onbetrouwbaar.
Allereerst een kleine uitleg. Met natuurlijke geboorteregeling wordt bedoeld dat er geen invloed is van hormonen op de cyclus van de vrouw (zoals gebeurd bij het gebruik van de anticonceptie pil of een spiraaltje). De natuurlijke geboorteregeling baseert zich op de wetenschap dat een vrouw één week van haar cyclus vruchtbaar is.
In die zin zou je dus kunnen zeggen dat het ouderwets is. Toch zijn er steeds meer vrouwen die (bijvoorbeeld vanwege de beïnvloeding van de hormonen) kiezen voor natuurlijke geboorteregeling. Er zijn tegenwoordig zelfs apps die helpen om de cyclus bij te houden.

De Katholieke Kerk heeft hier de grote voorkeur voor. Het gaat er voor de kerk namelijk om dat je open staat voor vruchtbaarheid. Wel moet duidelijk zijn dat het gaat om het doel van het handelen. Het gaat om jouw geweten, de pil of een spiraaltje is niet per definitie slecht. Naast natuurlijke geboorteregeling hoort namelijk ook verantwoordelijk ouderschap. Ontvang de kinderen je kan ontvangen. Als je dan toch kiest voor een vorm van geboorteregeling, dan de natuurlijke manier. Zo wordt het vruchtbaar liefde doorgeven op allerlei manieren.

Conclusie

Jezus nodigt ons uit in onze relaties steeds meer vrij, trouw en vruchtbaar te zijn en onszelf totaal te geven.
Een relatie brengt eer aan God, maar brengt ook eer aan de ander.

Ga vooral gewetensvol om met elkaar, en met God in jullie relatie.

Tips en links

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of interesse in meer verdieping? Kijk dan eens hiernaar:

  • Tips, tools en verdieping voor je relatie. Dat is de (Pre) Marriage Course. Tijdens de zeven inspirerende en gezellige avonden ontdek je hoe jouw relatie nog sterker kan worden.
  • Kingsmen: Katholieke stichting die activiteiten organiseert speciaal voor mannen.
  • Moeder-dochter weekend: Verdiepend weekend voor moeders en dochters (20+), april 2018 te Den Haag.
  • Internetfilter van de EO.
  • Website met blogs en tips over hoe om te gaan met pornografie.